Top CTA Professional Trader

Czy jesteś Profesjonalnym Inwestorem?

Zacznijmy!
Poniżej znajdziesz wymagania dotyczące zostania profesjonalnym klientem. Jeśli jesteś zainteresowany złożeniem aplikacji, i zakwalifikujesz się, będziesz mógł handlować bez margin calls i ze znacznie wyższą dźwignią. Zaczynajmy…

Sprawdź, czy kwalifikujesz się

Dźwignia i marża dla Profesjonalnych Inwestorów

Wyższe stawki dźwigni

Jako profesjonalny inwestor, będziesz cieszył się wyższymi stawkami dźwigni handlowej, na wielu kontraktach CFD. Zwiększa to twoją siłę handlową, a także ryzyko.

Instrumenty Stawki handlu detalicznego Profesjonaly inwestor (Aż do)
Główne pary walutowe 30:1 400:1
Waluty inne niż główne 20:1 400:1
Złoto 20:1 400:1
Główne indeksy 20:1 200:1
Indeksy inne niż głowni i surowce 10:1 400:1
Krypto 2:1 10:1
Akcje i fundusze ETF 5:1 20:1

Uwaga

Jako profesjonalny inwestor, nie będą miały na Państwa wpływ nowe wytyczne ESMA. Oznacza to również, że profesjonalni inwestorzy nie korzystają z ochrony funduszu kompensacyjnego dla inwestorów i mogą być zmuszeni do rezygnacji z innych zabezpieczeń stosowanych przy klientach detalicznych. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą polityką kategoryzacji klientów.

Chcesz zostać zakwalifikowany, jako profesjonalny inwestor?

Jeśli uważasz się za profesjonalnego inwestora i chciałbyś zostać zakwalifikowany, jako profesjonalny inwestor, skontaktuj się ze swoim menedżerem konta lub wyślij pisemną prośbę o zgłoszenie się do kategoryzacji, jako Profesjonalny Inwestor.

Aby zostać zakwalifikowany, jako profesjonalny inwestor, musisz spełnić, co najmniej dwa z poniższych wymagań:

  • Przeprowadziłeś transakcje CFD o znacznej wielkości, przy średniej częstotliwości 10 na kwartał, w ciągu poprzednich czterech kwartałów

  • Wielkość Twojego portfela instrumentów finansowych, obejmująca instrumenty finansowe i depozyty gotówkowe, przekracza 500,000 euro

  • Pracujesz lub pracowałeś w sektorze finansowym, od co najmniej jednego roku na stanowisku, które wymaga znajomości transakcji lub usług oferowanych przez Vestle

Podczas oceny będziesz zobowiązany dostarczyć nam dowody potwierdzające, że spełniasz powyższe wymagania.


Czy masz jakieś pytania?
Skontaktuj się z nami: