Warunki Handlu

Ciesz się wyjątkowymi doświadczeniami handlowymi

Wierzymy, że nasi klienci zasługują na najlepsze i dlatego zapewniamy im narzędzia potrzebne do potencjalnego sukcesu na rynku finansowym. Dowiedz się więcej o naszych warunków handlowych, usługach i innych innowacyjnych funkcjach.

Ogólne warunki handlowe

Vestle oferuje bardzo konkurencyjne warunki dotyczace dźwigni finansowej, obrotu różnymi instrumentami finansowymi, i/lub parami walutowymi (Forex), Surowcami, Indeksami, Akcjami i ETF Funduszami opartymi na CFD. Instrumenty te nie są dostępne we wszystkich jurysdykcjach i podlegają ograniczeniom regulacyjnym. Instrumenty te nie są dostępne we wszystkich jurysdykcjach i podlegają ograniczeniom regulacyjnym.

Spready
Koszt otwarcia transakcji nazywa się "spread". Jest to różnica między ceną Sprzedaj (Bid), a ceną Kup (Ask). Na przykład, jeśli USD/JPY ma cenę sprzedaży 101,222 i cenę kupna 101,222, różnica między tymi dwoma cenami nazywa się spreadem. W tym przypadku spread wynosi 2 pipsy. Jeśli podejmiesz decyzję o zamknięciu transakcji natychmiast po jej otwarciu - a przed wystąpieniem jakichkolwiek zmian cen - kwota spreadu zostanie odjęta od Twojego salda.

Marża i dźwignia
Depozyt zabezpieczający stanowi zabezpieczenie potencjalnych strat. Pozwala również na otwieranie pozycji na znacznie większe kwoty niż pozwala na to faktyczna wartość na koncie. Daje to inwestorom możliwość osiągania zysków znacznie wyższych, niż te możliwe do osiągnięcia tylko za pomocą zainwestowanej kwoty.

Dźwignia jest jednak jak kij, który zawsze ma dwa końce. Z jednej strony dzięki temu mechanizmowi można pomnożyć zyski, z drugiej jednak strony straty również są większe. Jeśli parametry zastosowanej dźwigni są zbyt wysokie, straty mogą w krótkim czasie przewyższyć zyski z handlu. Handel przy zastosowaniu dźwigni obciążony jest wysokim ryzykiem i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów.
Jesteś posiadaczem konta na Vestle, a więc masz dostęp do programu Ochrony przed ujemnym bilansem. Oznacza to, że nigdy nie poniesiesz straty przekraczającej wartość złożonego depozytu. Nasza platforma transakcyjna automatycznie określa wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego przed realizacją zlecenia oraz sprawdza poziom dostępnych środków przed przetworzeniem wniosku o wypłatę środków.

Wymóg depozytu zabezpieczającego odnosi się do wzrostu zaangażowania środków na koncie, zarówno przy otwieraniu/zamykaniu transakcji, jak i przy wnioskowaniu o wypłatę funduszy, gdy na koncie są otwarte pozycje.


Forex

Kontrakty CFD na Indeksy i Surowce i krypto CFD

Akcje I ETF CFD

Więcej informacji/odpowiedzi na dodatkowe pytania można uzyskać kontaktując się z działem obsługi klienta.